Media-alan ammattitutkintokoulutus

Audiovisuaalinen osaamisala | 3.9.2018 alkaen | Tampere

Tarjoamme kilpailukykyisen vaihtoehdon kouluttautua av-alan ammattilaiseksi esim. kuvaajaksi, editoijaksi tai tuottajaksi. Koulutus pitää sisällään ammattitutkintoon vaadittavat näytöt. Tutkinto suoritetaan tekemällä työtä oikeissa tuotannoissa, taaten hyvät verkostoitumis- ja työllistymismahdollisuudet. 

Tutkintokoulutuksen valinnaisia sisältöjä

  • editointi
  • kuvaus ja valaisu
  • tuottaminen
  • käsikirjoitus ja ohjaus
  • äänitys ja äänisuunnittelu

Tutkintokoulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti henkilöt, jotka ovat suorittaneet:

  • audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon (media-assistentti)
  • Voionmaan elokuva- ja tv-linjan tai dokumenttilinjan
  • vastaavat tiedot ja taidot muualla koulutuksessa tai työelämässä

Koulutus sisältää media-alan ammattitutkinnon audiovisuaaliseen osaamisalaan valmistavan opetuksen sekä tutkintoon vaadittavat näyttötilaisuudet. Opiskeluaika on n. 18 kuukautta, mutta riippuu opiskelijan aiemmasta taustasta. Koulutuksen sisältö muodostuu media-alan ammattitutkinnon vaatimusten mukaisesti.

Opetus tapahtuu pääosin oikeissa av-alan työtilanteissa. Näitä työ- ja oppimisitilanteita tarjoavat koulutuksen aikana tehtävät tilaajalähtöiset elokuva-, tv- ja videotuotannot sekä kunkin opiskelijan henkilökohtaiset työharjoittelut ja työjaksot.

Media-alan ammattitutkinto suoritetaan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti, jolloin tutkinnon suorittaminen voi kestää kauemmin kuin tutkintokoulutus. Tällöin tutkintoon vaadittavat viimeiset tutkintotilaisuudet voidaan järjestää vasta riittävän ammatillisen kokemuksen myötä koulutuksen jälkeen. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta osallistumalla näyttötilaisuuksiin.

Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.
Media-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia media-alan työtehtävissä. Hän tuntee media-alan toimintaympäristön ja hallitsee audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan mukaiset tuotantoprosessit. Lisäksi media-alan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa media-alan erityispiirteet.

Media-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia audiovisuaalisen viestintäalan työtehtävissä tai esim. kuntien, seurakuntien, yritysten ja muiden mediayhteisöjen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkintokoulutuksen sisältö

Jokaiselle opiskelijalle tehdään tasokartoituksen perusteella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
Opetus tapahtuu pääosin oikeissa av-alan työtilanteissa. Näitä työ- ja oppimisitilanteita tarjoavat koulutuksen aikana tehtävät tilaajalähtöiset elokuva-, tv- ja videotuotannot sekä kunkin opiskelijan henkilökohtaiset työharjoittelut ja työjaksot.

Katso myös Valokuvaajan ammattitutkinto.

Opettajat ja kouluttajat

Koulutuksen vastaava opettaja on ohjaaja-tuottaja, näyttötutkintomestari Tapio Kivirinta. Keskeisinä opettajina toimivat myös ohjaaja-käsikirjoittaja Valtteri Kokko sekä ohjaaja-kuvaaja Markus Nieminen Routafilmi Oy:stä. Lisäksi eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset.

Tekninen välineistö

Audiovisuaaliset laitteet ovat hyvää ammattitasoa. Kuvauskalusto oheislaitteineen ja editointiyksiköt (AVID, ADOBE).

Tuotantotekniikan osalta olemme tiiviissä yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa.

Hinnat

Vuoden 2018 hinnat vahvistetaan myöhemmin. 

Opiskelijoita valitaan yhteensä n. 15-20. Hakijat haastatellaan kesäkuussa ja opiskelijavalinnan yhteydessä tehdään hakijakohtainen tasokartoitus.

Valintakriteerit

Edeltävinä opintoina voivat olla esimerkiksi Voionmaan elokuva- ja tv- tai dokumenttilinja tai vastaavan tasoisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot tai muulla tavalla osoitettu perusteiden osaaminen.

Haastattelu

Haastattelemme kaikki hakijat kesäkuussa ennen opintojen alkua. Hakijat kutsutaan haastatteluun henkilökohtaisesti.

Valintamenettely

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelun ja aikaisemman opintomenestyksen tai työelämässä hankitun osaamisen perusteella. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.