Näyttelijäkoulutus | Teatteri- ja elokuvanäyttelijän työ | 13.8.2018 – 31.5.2019 | Tampere

Voionmaan koulutuskeskuksen näyttelijäkoulutuksen tarkoituksena on käynnistää oppilaassa prosessi, joka johtaa jatko-opintojen tai harjoittelupaikan kautta näyttelijän ammattiin. Opiskelu vaatii oppilaalta kykyä sopeutua kuvaus- ja harjoitusaikatauluihin sekä tiimityöskentelyyn. Pääsykokeissa mitataan potentiaalista näyttelijän lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle.

Näyttelijäntyö

Näyttelijäntyön opetus perustuu modernin näyttelijäntyön metodeihin. Näyttelijän työtä harjoitetaan erillisinä käytännön harjoitteina jotka liittyvät projekteihin. Oppimisen kohteena on Stanislavskin tunnemuisti, Meyerholdin fyysisen toiminnan ajatus sekä Brehtin luoma käsite roolihenkilön kehitystapahtumahistoriasta.

Opetusta syvennetään systemaattisesti koko vuoden ajan. Lukuvuoden sisällä tehdään kaksi esityksiin johtavaa teatteriesitystä: Hannu Salaman näyt ja unet sekä Pihlajan jengi.

Pedagoginen paradigma

Stanislavskin, Mayerholdin ja Brechtin  modernin näyttelijäntyön metodit muodostavat  opetuksen pedagogisen selkärangan eli paradigman.

Näyttelijälinjan opetuksen tarkoitus on käynnistää opiskelijassa näyttelijäksi kehittymisen prosessi. Koulutus pyrkii antamaan opiskelijalle taitoja, joiden avulla opiskelija voi tavoitella muiden, ammattiin valmistavien oppilaitosten tai käytännön näyttelijäharjoittelupaikkojen kautta näyttelijän työtä.

Osaamistavoitteet

 • Tunne- äly kuljetus roolityössä.
 • Fyysisen metodin hahmottaminen tunneilmaisu pohjana
 • Tyylilajissa- ja kertomistavassa pysyminen
 • Rooli suhteessa kokonaisuuteen
 • Puheilmaisun valmiudet
 • Improvisaatiokyky
 • Ideointikyky
 • Roolin ymmärtäminen omasta persoonasta käsin
 • Opiskelija tuntee modernin näyttelijäntyön metodeita sekä osaa harjoitettuja taitoaineita.
 • Kykenee löytämään toimivia tiimejä kaikista opiston oppilaista.
 • Opiskelija kykenee toimimaan luovasti, rakentavasti ja luotettavasti tiimin jäsenenä.
 • Opiskelija kykenee viemään roolin esitykseen asti ja kehittämään sitä.

 

Avoimen yliopiston opetus

Näyttelijälinja osallistuu yhdessä Nätyn kanssa Teatterin – ja tanssin luentosarjaan. Muu avoimen opetus selviää kevään aikana.

Opettajat

Kaikki linjan opettajat ovat ylemmän korkeakoulutason suorittaneita alan ammattilaisia, joilla on lisäksi näyttöjä taiteellisista ansioista.

Pääopettaja

Pauli Poranen vastaava opettaja, näyttelijäntyö

Vierailevat opettajat 

Näyttelijät Oona Airola, Leo Honkonen, Pirkko Uitto ja Olavi Uusivirta
Elokuvaohjaajat: Mirkka Kallio, Juho Kuosmanen, Petri Kotwica.

Opistovuoden jälkeen

Opiskelijoita kysytään jatkuvasti talon ulkopuolelle harjoitteluun ja erilaisiin rooleihin. Opiskelijat ovat löytäneet kiitettävästi jatkopaikkoja alan kouluissa Suomessa ja ulkomailla. Opiskelu sisältää myös yksilöllisen koulutuspolun suunnittelua.

Edellisten vuosikurssien castingkuvat: 2015-16, 2016-17.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Lukuvuoden 2018-2019 opiskelijavalinnat tehdään viimeistään 19.7. Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopioita koulu- ja opiskelutodistuksista (viimeisin).

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastatteluviikot ovat kesäkuussa ja heinäkuussa. Varaa haastatteluun koko päivä. Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta.

On tärkeää, että tavoitamme sinut kesän aikana, eli kaikkien yhteystietojesi (osoite, puhelinnumero ja sähköposti) pitää olla mukana hakemuksessa. Merkitse selkeästi ensisijainen linjatoiveesi ja laita varalle joku toinen linja tai useita linjoja siinä tapauksessa, että olet vakavasti kiinnostunut opiskelusta myös muilla linjoilla.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Toimita hakemuksesi perille vähintään viikko ennen sinulle sopivaa haastatteluaikaa, jotta ehdimme suunnitella haastattelupäivien aikataulun. Voit kysyä 19.7. jälkeen vapaita opiskelupaikkoja.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten valintakoetehtävien (esiintymiskoe) perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti – viimeistään 19.7.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.