Elokuvanäyttelijäkoulutus | Teatteri- ja elokuvanäyttelijän työ | 14.8.2017 – 31.5.2018 | Tampere

Elokuva- ja tv-linja on osa Voionmaan Elokuvakoulua. Elokuva- ja tv-linja (ETV) toimii tiiviissä yhteistyössä dokumenttilinjan, elokuvanäyttelijälinjan ja koulun muiden linjojen kanssa.

Voionmaan koulutuskeskuksen elokuvanäyttelijäkoulutuksen tarkoituksena on käynnistää oppilaassa prosessi, joka johtaa jatko-opintojen tai harjoittelupaikan kautta näyttelijän ammattiin. Opiskelu vaatii oppilaalta kykyä sopeutua kuvaus- ja harjoitusaikatauluihin sekä tiimityöskentelyyn. Pääsykokeissa mitataan potentiaalista näyttelijän lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle.

TeaK-yhteistyöstä opintopisteitä jatkoon

Voionmaan elokuvanäyttelijäkoulutus toteutetaan yhteistyössä Teatterikorkeakoulun (TeaK) avoimen yliopiston kanssa. Opiskelijat saavat hyväksytyllä tavalla suoritetuista opinnoista yhteensä 40 opintopistettä. Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston opiskelumaksuja ei veloiteta opiskelijoilta erikseen, vaan ne sisältyvät kurssimaksuihin. Opintopisteet voidaan hyväksilukea sivuaineopintoina humanististen alojen jatko-opinnoissa.

Miten näyttelemistä opitaan?

Opiskelu on erilaisia kamera- ja näyttämöharjoituksia. Opiskelijat jakautuvat ryhmiin ja tekevät teatteriesityksen kohtauksia alkusyksyllä. Teatteriesitysten kohtauksia muokataan elokuvanäyttelijätyön harjoituksissa samanaikaisesti niin, että elokuvatyön ja teatterityön erot tulevat esille. Elokuvanäyttelemistä ja teatteria opiskellessa voit verrata eri taiteenmuotoja tavoitteena selkeä ja käytännönläheinen näkemys näyttelijän työhön.

Opiskelijalle muodostetaan käsitys omasta ilmaisutavasta ja kahden eri taiteenlajin vaatimuksista.

Miksi näin?

Useimmat opiskelijoistamme pyrkivät teatterialan korkeakouluihin. Harjoittelemme teatteria elokuvanäyttelijäkoulutuksen lisäksi, jotta opiskelijat pärjäisivät paremmin pääsykokeissa ja jatko-opinnoissa.

Koululla on hyvät resurssit opettaa elokuvanäyttelemistä. Meiltä löytyy saman katon alta lyhytelokuvien ja harjoiteltavien kohtausten tekemiseen tarvittava tekniikka, käsikirjoitus ja ohjaus sekä tarvittavat näyttelijät omasta porukasta Tampereen yliopiston kampuksella nykyaikaisissa tiloissa.

Harjoitustöiden sisältö?

Harjoitustyöt perustuvat uusiin kotimaisiin teksteihin. Näkökulma on heikomman ihmisen puolella oleva humaani ja yhteiskuntakriittinen näkökulma.

Onko opiskelu vaativaa?

Voionmaan elokuvanäyttelijälinjan opetus on melko vaativaa. Aikaisempi kokemus alalta ei kuitenkaan ole tarpeen.

Mitä ovat näyttelijän työn koulutukseen kuuluvat yleiset taitoaineet?

Improvisaatioharjoitukset kuuluvat valitun uuden kotimaisen näytelmätekstin perusharjoituksiin.

Kuvassa Sakari Saikkonen opettaa akrobatiaa.

Teoreettiset aineet?

Teatteritaiteen tohtori Ville Sandqvist opettaa elokuvan ja teatterin historiaa. Elokuva-alaan perehdytään harjoitusten lisäksi tutustumalla erilaisiin maailmanlaajuisesti merkittäviin elokuvan tyylilajeihin. Esseiden avulla mitataan teoreettinen oppiminen.

Ketkä opettavat Voionmaan elokuvanäyttelijälinjalla?

Kaikki elokuvanäyttelijälinjan opettajat ovat ylemmän korkeakoulutason suorittaneita alan ammattilaisia, joilla on lisäksi näyttöjä taiteellisista ansioista.

Pääopettajat

Pauli Poranen (vastaava opettaja, näyttelijäntyö), Ville Sandqvist (teatterihistoria), Sakari Saikkonen (akrobatia)

Vierailevat opettajat 

Vierailevina opettajina toimivat ammattinäyttelijät ja -ohjaajat ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan. Viime vuosina vieraina ovat olleet mm. näyttelijät Oona Airola ja Olavi Uusivirta, elokuvaohjaaja Mirkka Kallio, elokuvaohjaaja Dome Karukoski, elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, elokuvaohjaaja Petri Kotwica ja elokuvaohjaaja Lauri Törhönen sekä kuvaaja Esa Vuorinen.

Muuta?

Opiskelijoita kysytään jatkuvasti talon ulkopuolelle harjoitteluun ja erilaisiin rooleihin. Käytössä on edesmenneen akateemikko Rauni Mollbergin 2000 vaatetta sisältävä ainutlaatuinen puvusto. Edellisten vuosikurssien castingkuvat: 2014-152015-16, 2016-17.

Mitä vuoden jälkeen?

Opiskelijat ovat löytäneet kiitettävästi jatkopaikkoja alan kouluissa Suomessa ja ulkomailla. Opiskelu sisältää myös yksilöllisen koulutuspolun suunnittelua.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Lukuvuoden 2017-2018 opiskelijavalinnat tehdään viimeistään 28.7. Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopioita koulu- ja opiskelutodistuksista.

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastatteluviikot ovat kesäkuussa ja heinäkuussa. Varaa haastatteluun koko päivä. Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta maaliskuussa.

On tärkeää, että tavoitamme sinut kesän aikana, eli kaikkien yhteystietojesi (osoite, puhelinnumero ja sähköposti) pitää olla mukana hakemuksessa. Merkitse selkeästi ensisijainen linjatoiveesi ja laita varalle joku toinen linja tai useita linjoja siinä tapauksessa, että olet vakavasti kiinnostunut opiskelusta myös muilla linjoilla.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata edellisen vuoden opiskelijoita.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Toimita hakemuksesi perille vähintään viikko ennen sinulle sopivaa haastatteluaikaa, jotta ehdimme suunnitella haastattelupäivien aikataulun. Voit kysyä viikon 30 jälkeen vapaita opiskelupaikkoja.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten valintakoetehtävien perusteella. Osallistumalla yhteen haastatteluun voit tulla valituksi paitsi ensimmäiseksi merkitsemällesi myös varalle valitsemillesi linjoille.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti – viimeistään 28.7.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.