Käsikirjoituskoulutus | 29.10.2018 – 31.5.2019 Tampere

Käsikirjoituskoulutus on uusi osa Voionmaan Elokuvakoulua. Käsikirjoitusopiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä elokuva- ja tv-linjan, dokumenttilinjan, näyttelijälinjan ja koulun muiden linjojen kanssa.

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen sisällössä painottuvat fiktiivisen ja dokumentaarisen elokuvan käsikirjoittaminen ja tilaajalähtöisen av-mediatuotteen sisällön suunnittelu.

Koulutuksessa perehdytään audiovisuaalisen kerronnan osa-alueisiin, lajityyppeihin, tyylisuuntiin ja tuotantokelpoisten hankkeiden tunnistamiseen, jolloin lähi- ja etäopetuksessa kehitetään opiskelijoiden omia käsikirjoituksia.

Koulutuksen puolivälissä opiskelija voi suuntautua joko fiktion tai dokumentin, esittely- ja mainosvideon, audiovisuaalisen järjestöviestinnän tai tv- ja internet-sarjatuotannon käsikirjoittamiseen ja sisällön tuottamiseen.

Toteuttamiskelpoisia käsikirjoituksia on mahdollista saada tuotantoon elokuva- ja tv-linjan lopputöinä.

Koulutuksen aikana opiskelijat saavat palautetta elokuva-, tv- ja media-alan tuottajilta, ohjaajilta ja käsikirjoittajilta, sekä tutustuvat tuotantoympäristöihin.

Käsikirjoituslinja toteutetaan monimuotokoulutuksena, jolloin lähiopetusta on pääosin kaksi kertaa kuukaudessa perjantaisin klo 15-19 ja lauantaisin klo 10-15. Koulutus alkaa viikon mittaisella elokuvadramaturgian jaksolla (vko 44). Koulutus päättyy toukokuussa 2019. Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä. 

 • 29.10. – 2.11. 18 elokuvadramaturgia (vko 44),  yhteinen etv-dok:n kanssa, 25 h
 • 16.11. – 17.11.18 , 10 h
 • 30.11. –  01.12.18 , 10 h
 • 14.12. – 15.12.18, 10 h
 • 11.01. – 12.01.19, 10 h
 • 01.02. – 02.02.19, 10 h
 • 01.03. – 02.03.19. 10 h (verkko-opintoina)
 • 05.04. – 06.04.19, 10 h
 • 03.05. – 04.05.19, 10 h
 • 24.05. – 25.05.19, 10 h

Koulutuksen yhteydessä on mahdollista suorittaa ohjatusti Tampereen yliopiston journalistiikan ja viestinnän aineopintoihin kuuluva Kerronnan monet muodot (5 op) opintojakso (JOVA 11).

 

Elokuvagaala

Palautearviointien jälkeen lukuvuosi päättyy Voionmaan Elokuvagaalaan, jossa jaetaan parhaista suorituksista Voionmaan elokuvaruusut ja muut huomionosoitukset.

Lopputyöt esitetään elokuvateatteri Niagarassa järjestettävässä lopputöiden katselmuksessa.

Lähiopetuksen osiot:

 • elokuvadramaturgia ja elokuva/av-ilmaisun perusteet
 • käsikirjoittaminen elokuvan/av-tuotteen työprosessissa
 • lajityypit ja tyylisuunnat
 • esittely- ja mainosvideon dramaturgia ja käsikirjoittaminen
 • käsikirjoituksen ennakkosuunnittelu ja taustatyöt
 • jakelu- ja julkaisuympäristöt ja kohderyhmät
 • käsikirjoitusohjelmat
 • dialogin kirjoittaminen
 • käsikirjoituksen testaaminen ja viimeistely
 • tuotantoympäristöt

 

Opettajat

Käsikirjoituskoulutuksen vastaava opettaja on ohjaaja-tuottaja, näyttötutkintomestari Tapio Kivirinta. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset.

Vierailevat opettajat 

Vierailevina opettajina toimivat alan ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan.

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso myös Media-alan ammattitutkintoon johtava koulutus, joka on kiinteä osa elokuvakoulua. Koulutukseen voivat hakeutua Voionmaan ETV- tai dokumenttikoulutuksen käyneet tai media-assistentin  tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Katso youtube-kanavaltamme lisää opiskelijatöitä. Musiikkivideokurssien työt on listattu erikseen.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 1950 euroa ja sen voi maksaa erissä.

Valintakriteerit

Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita, mutta käsikirjoituskoulutukseen valitaan kirjoittamisesta kiinnostuneita ja kirjoittamista harrastavia opiskelijoita. Oletuksena on, että esim. peruskielioppi on hallussa.

Opiskelijavalinnat käsikirjoituskoulutukseen tehdään viimeistään 30.9. Hakemuksia otetaan vastaan koko elo-syyskuun ajan.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopion koulu- tai opiskelutodistuksesta (viimeisin).

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastattelemme käsikirjoituskoulutuksesta kiinnostuneita elo-syyskuussa.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia ja edellisen vuoden opiskelijoita.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten valintakoetehtävien perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti – viimeistään 30.9.2018.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.