Kenelle

Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat radio- ja tv-työhön. Koulutuksessa opiskelee perinteisesti myös tutkintonsa jo suorittaneita ja ammatissa työskenteleviä, jotka tarvitsevat lisää viestintätaitoja.

Opetus perehdyttää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintoihin sekä pääsykokeisiin. Voionmaan käyneet sijoittuvat hyvin viestintäalan jatko-opintoihin, kuten kirjoittavat toimittajat Tampereen yliopiston Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan, muihin yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin sekä radio- ja tv-suuntautuneet muun muassa ammattikorkeakoulu Metropoliaan. Osa opiskelijoista on sijoittunut suoraan toimittajan työhön.

 

 

Mitä tehdään ja miksi

Ammattijournalistin tulee nykyään hallita sekä kirjoittaminen, valokuvaaminen, videoiden kuvaaminen, editointi että spiikkaus. Lukuvuoden alussa opiskelemme näitä monimediatyön perusteita yhdessä. Talvella koulutus jakaantuu kahteen suuntautumisvaihtoehtoon: kirjoittamiseen ja radio- ja tv-työskentelyyn.

Syventävissä kirjoittamisopinnoissa opiskelijat perehtyvät lehden suunnitteluun ja taittoon, kehittävät osaamistaan eri tekstityypeissä ja kirjoittavat juttuja painettuihin ja verkkolehtiin. Vaihtoehtoisesti syventävissä radio- ja tv-opinnoissa opiskelijat hiovat äänitys- ja editointitaitojaan sekä paneutuvat radion eri ohjelmatyyppeihin, suoran lähetyksen tekemiseen ja tv-työhön.

Harjoitusjuttujen ohella teemme julkaistavaa materiaalia opiston omiin medioihin Radio Palaan, Väinön ja Voionmaa tänään -verkkojulkaisuun sekä ulkopuolisille tiedotusvälineille. Opiskeluun kuuluu vapaaehtoinen työharjoittelu.

Opinnoissa perehdytään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjontaan sekä pääsykokeisiin. Voionmaan käyneet ovat sijoittuneet hyvin viestintäalan jatko-opintoihin. Osa opiskelijoista on sijoittunut suoraan toimittajan työhön.

Voionmaalla on opiskelijoiden käytössä ATK-luokka teksti-, photoshop-, taitto- , videoeditointi- ja äänieditointiohjelmineen. Samoin käytössä ovat STT:n uutispalvelu sekä digikameroita still- ja videokuvaukseen sekä äänitallentimia. Oma radiostudio ja –editit ovat myös käytettävissä.

 

Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot

Käytännön työhön perehtymisen ohella opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Tampereen yliopiston avoimen yliopiston journalistiikan ja viestinnän perusopinnot (25 op). Näiden jaksojen opetuksesta vastaavat Tampereen yliopiston opettajat. Perusopintoihin kuuluva kirjallisuus luennoidaan, ja se suoritetaan tenttimällä. Avoin yliopisto kirjoittaa suoritetuista opinnoista erillisen todistuksen, ja sen voi liittää myöhempiin jatko-opintoihin yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa.

 

Opettajat

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii YTM Johanna Junttila.

Journalistikoulutuksessa vierailee paljon ammatissa työskenteleviä toimittajia, tuottajia, uutispäälliköitä ja päätoimittajia muun muassa Lännen Mediasta ja Tamperelaisesta opettamassa oman osaamisalansa erityistaitoja kuten esim. kolumnien, featurejuttujen, kulttuurijuttujen tai artikkeleiden tekemistä. Myös radio- ja tv-työn tuntiopettajat ovat alan ammattilaisia.

Kurssiohjelmaan voidaan tehdä opiskelijoiden toivomia ja opiston päättämiä muutoksia.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Lukuvuoden 2017-2018 opiskelijavalinnat tehdään viimeistään 28.7. Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopioita koulu- ja opiskelutodistuksista.

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastatteluviikot ovat kesäkuussa ja heinäkuussa. Varaa haastatteluun koko päivä. Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta maaliskuussa.

On tärkeää, että tavoitamme sinut kesän aikana, eli kaikkien yhteystietojesi (osoite, puhelinnumero ja sähköposti) pitää olla mukana hakemuksessa. Merkitse selkeästi ensisijainen linjatoiveesi ja laita varalle joku toinen linja tai useita linjoja siinä tapauksessa, että olet vakavasti kiinnostunut opiskelusta myös muilla linjoilla.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata edellisen vuoden opiskelijoita.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Toimita hakemuksesi perille vähintään viikko ennen sinulle sopivaa haastatteluaikaa, jotta ehdimme suunnitella haastattelupäivien aikataulun. Voit kysyä viikon 30 jälkeen vapaita opiskelupaikkoja.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten valintakoetehtävien perusteella. Osallistumalla yhteen haastatteluun voit tulla valituksi paitsi ensimmäiseksi merkitsemällesi myös varalle valitsemillesi linjoille.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti – viimeistään 28.7.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.