Kasvatustieteen opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa valmiudet kasvatustieteellisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä harjaannuttaa itsenäisiin opintoihin ja perehdyttää jatko-opintoihin.

Opiskelu on vaativaa ja työteliästä.  Opiskelu sisältää lähiopetusta, tehtäviä, tenttiin lukemista, lukupiirejä, ryhmätöitä ja avoimen yliopiston luentoja.

Haemme opiskelijaksi henkilöä, joka on kiinnostunut oppimisen eri haasteista, elämänikäisestä oppimisesta ja haluaa jakaa osaamistaan myös muille. Opiskelijan on kyettävä pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta oltava myös itsenäinen työskentelijä. Opintojen suunnittelu ja toteutus ovat samankaltaista kuin yliopisto-opiskelussa.

Kenelle

Sinulle joka pohdit tulevan ammattisi vaatimuksia tai haluat viettää välivuoden hyödyllisesti opiskellen. Voionmaan koulutuskeskuksen kasvatustieteen opiskelijoilla on monipuolisia tavoitteita. Jotkut haluavat opiskella pelkästään avoimen yliopiston opintoja pyrkimättä mihinkään opiskelupaikkaan. Kasvatustieteen opintoja voi hyödyntää esimerkiksi erilaisissa henkilöstö hallinnon (HR) tehtävissä. Usealla on tavoitteena kasvatustieteen tai luokanopettajan opinnot, mutta osa haluaa pyrkiä muuhun oppiaineeseen käyttäen kasvatustiedettä sivuaineena. Kasvatustieteen kurssista on hyötyä myös ammatillisen opettajan (AMK) opinnoissa.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi kartutat 25 opintopistettä kasvatustieteen perusopintoja Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti sekä 10 opintopistettä aineopintoja.  Opintoihin sisältyvät avoimen yliopiston luennot ja tentit sekä harjoitukset ja pienryhmäharjoitukset. Avoimen yliopiston 35 opintopistettä on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Opiskelun sisältö

Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja artikkelikurssit auttavat sinua tulevaisuuden haasteissa. Voionmaan koulutuskeskus antaa hyvän ympäristön opiskelulle, jos tavoitteena on menestyä kasvatustieteen (VAKAVA) pääsykokeessa.  Me opetamme sinulle 10 kuukauden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, Moodlen käytön sekä informaation hakukäytännöt. Aineopinnot on valittu lisäämään osaamistasi vuorovaikutuksessa, mediakasvatuksessa ja aikuiskasvatuksessa suhteessa työelämään. Kansainväliset koulutushankkeet, opiskelumahdollisuudet ja verkostoituminen käyvät esimerkiksi muusta monipuolisesta opetussisällöstä.

Kansanopisto-opiskelussa on läsnäolopakko. Tenttiminen on ylimääräinen mahdollisuus, johon annamme opetusta. Kasvatustieteen kirjatentteihin valmistaudumme opintoryhmissä, jossa luennoimme kirjatentin sisällön ja teemme kirjallisia tehtäviä.

Tulet tuntemaan kasvatustieteen työnä, tieteenä ja oppina

Kasvatustiede työnä, tieteenä ja oppina on mielenkiintoista ja laajasti jokapäiväiseen elämään liittyvää.  Koulutuksen aikana tutustumme eri ammatteihin joihin kasvatustiede soveltuu, tutustumalla eri kouluihin sekä vierailuluennoilla. Kasvatustieteeseen työnä pääset tutustumaan niin kansaopisto-, ammattikorkeakoulu- kuin yliopistotasoisena koulutuksena ja harjoittamaan taitojasi käytännössä, turvallisesti omassa opintoryhmässäsi. Tulet havaitsemaan myös kasvatustieteen yhteiskuntaa lähellä olevan, yleissivistävän merkityksen.

 

Opiskeluusi vaikuttavat

  • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopiston kampuksella. Opiskeluympäristö stimuloi opiskeluasi ja yhteisön tieteellinen konteksti herättää tiedonjanosi.
  • Oppiaine. Kasvatustiede vaatii myös paljon itsenäistä opiskelua – lukemalla pärjäät.
  • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi, vertaisoppimista unohtamatta.
  • Opettajat. Kuulet opettajilta kasvatustieteen tämän hetken painopisteet. Lähiopettajat ovat yliopiston pääaineopiskelijoita, joten he tietävät miten yliopistoon pääsee, millaista on kasvatustieteen opiskelu ja miten monipuolisesti opintojaan voi hyödyntää. Opettajina toimii myös vahvan ja monipuolisen työelämätaustan omaavia henkilöitä.

Opettajat

Vastuuhenkilö: Jari Toivo, KK / AmO

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Lukuvuoden 2018-2019 opiskelijavalinnat on tehty. Hakemuksia otetaan vastaan jälleen maaliskuusta 2019 alkaen.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopioita koulu- ja opiskelutodistuksista.

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja tavata opettajia.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja elokuun loppuun saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.