Kasvatustiede | 14.8.2017 – 31.5.2018 | Tampere

Kasvatustieteen opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa valmiudet kasvatustieteellisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä harjaannuttaa itsenäisiin opintoihin ja perehdyttää jatko-opintoihin.

Opiskelu on vaativaa ja työteliästä.  Opiskelu sisältää lähiopetusta, tehtäviä, tenttiin lukemista, lukupiirejä, ryhmätöitä ja avoimen yliopiston luentoja.

Haemme opiskelijaksi henkilöä, joka on kiinnostunut oppimisen eri haasteista, elämänikäisestä oppimisesta ja haluaa jakaa osaamistaan myös muille. Opiskelijan on kyettävä pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta oltava myös itsenäinen työskentelijä. Opintojen suunnittelu ja toteutus ovat samankaltaista kuin yliopisto-opiskelussa.

Kenelle

Sinulle joka pohdit tulevan ammattisi vaatimuksia tai haluat viettää välivuoden hyödyllisesti opiskellen. Voionmaan koulutuskeskuksen kasvatustieteen opiskelijoilla on monipuolisia tavoitteita. Jotkut haluavat opiskella pelkästään avoimen yliopiston opintoja pyrkimättä mihinkään opiskelupaikkaan. Kasvatustieteen opintoja voi hyödyntää esimerkiksi erilaisissa henkilöstö hallinnon (HR) tehtävissä. Usealla on tavoitteena kasvatustieteen tai luokanopettajan opinnot, mutta osa haluaa pyrkiä muuhun oppiaineeseen käyttäen kasvatustiedettä sivuaineena. Kasvatustieteen kurssista on hyötyä myös ammatillisen opettajan (AMK) opinnoissa.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi kartutat 25 opintopistettä kasvatustieteen perusopintoja Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti sekä 15 opintopistettä aineopintoja.  Opintoihin sisältyvät avoimen yliopiston luennot ja tentit sekä harjoitukset ja pienryhmäharjoitukset. Avoimen yliopiston 40 opintopistettä on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Opiskelun sisältö

Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja artikkelikurssit auttavat sinua tulevaisuuden haasteissa. Voionmaan koulutuskeskus antaa hyvän ympäristön opiskelulle, jos tavoitteena on menestyä kasvatustieteen (VAKAVA) pääsykokeessa.  Me opetamme sinulle 10 kuukauden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, Moodlen käytön sekä informaation hakukäytännöt. Aineopinnot on valittu lisäämään osaamistasi vuorovaikutuksessa, mediakasvatuksessa ja aikuiskasvatuksessa suhteessa työelämään. Kansainväliset koulutushankkeet, opiskelumahdollisuudet ja verkostoituminen käyvät esimerkiksi muusta monipuolisesta opetussisällöstä.

Kansanopisto-opiskelussa on läsnäolopakko. Tenttiminen on ylimääräinen mahdollisuus, johon annamme opetusta. Kasvatustieteen kirjatentteihin valmistaudumme opintoryhmissä, jossa luennoimme kirjatentin sisällön ja teemme kirjallisia tehtäviä.

Tulet tuntemaan kasvatustieteen työnä, tieteenä ja oppina

Kasvatustiede työnä, tieteenä ja oppina on mielenkiintoista ja laajasti jokapäiväiseen elämään liittyvää.  Koulutuksen aikana tutustumme eri ammatteihin joihin kasvatustiede soveltuu, tutustumalla eri kouluihin sekä vierailuluennoilla. Kasvatustieteeseen työnä pääset tutustumaan niin kansaopisto-, ammattikorkeakoulu- kuin yliopistotasoisena koulutuksena ja harjoittamaan taitojasi käytännössä, turvallisesti omassa opintoryhmässäsi. Tulet havaitsemaan myös kasvatustieteen yhteiskuntaa lähellä olevan, yleissivistävän merkityksen.

Vapaaehtoiset opinnot

Valintasi mukaan voit opiskella koulutuskeskuksessa viestintää ja tietotekniikkaa.

Opiskeluusi vaikuttavat

  • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopiston kampuksella. Opiskeluympäristö stimuloi opiskeluasi ja yhteisön tieteellinen konteksti herättää tiedonjanosi.
  • Oppiaine. Kasvatustiede vaatii myös paljon itsenäistä opiskelua – lukemalla pärjäät.
  • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi, vertaisoppimista unohtamatta.
  • Opettajat. Kuulet opettajilta kasvatustieteen tämän hetken painopisteet. Lähiopettajat ovat yliopiston pääaineopiskelijoita, joten he tietävät miten yliopistoon pääsee, millaista on kasvatustieteen opiskelu ja miten monipuolisesti opintojaan voi hyödyntää. Opettajina toimii myös vahvan ja monipuolisen työelämätaustan omaavia henkilöitä.
  • Tampere. Koulutuskeskuksella on asuntola osoitteessa Karosenkatu 3. Asuntolasta on 20 minuutin bussimatka kaupungin keskustaan.

Opettajat

Vastuuhenkilö: Jari Toivo, KK / AmO

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Lukuvuoden 2017-2018 opiskelijavalinnat tehdään viimeistään 28.7. Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopioita koulu- ja opiskelutodistuksista.

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastatteluviikot ovat kesäkuussa ja heinäkuussa. Varaa haastatteluun koko päivä. Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta maaliskuussa.

On tärkeää, että tavoitamme sinut kesän aikana, eli kaikkien yhteystietojesi (osoite, puhelinnumero ja sähköposti) pitää olla mukana hakemuksessa. Merkitse selkeästi ensisijainen linjatoiveesi ja laita varalle joku toinen linja tai useita linjoja siinä tapauksessa, että olet vakavasti kiinnostunut opiskelusta myös muilla linjoilla.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata edellisen vuoden opiskelijoita.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Toimita hakemuksesi perille vähintään viikko ennen sinulle sopivaa haastatteluaikaa, jotta ehdimme suunnitella haastattelupäivien aikataulun. Voit kysyä viikon 30 jälkeen vapaita opiskelupaikkoja.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten valintakoetehtävien perusteella. Osallistumalla yhteen haastatteluun voit tulla valituksi paitsi ensimmäiseksi merkitsemällesi myös varalle valitsemillesi linjoille.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti – viimeistään 28.7.2017, jonka jälkeen voi kysyä peruutuspaikkoja.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.