Tuike Liikari

Olen kolmannen vuoden psykologian opiskelija Tampereen yliopistosta. Voionmaalla toimin kehityspsykologian ja mielenterveyden tuntiopettajana. Pidän luentoja, teetän ryhmätöitä ja opetan kappaleita ja käsitteitä eri tekniikoiden avulla.

Psykologian opinnoista saadut näkökulmat ovat hyödyllisiä opiskelun ulkopuolellakin. Esimerkiksi vahva lähdekriittisyys opettaa, että kaikkia asioita ei uskota juuri kuten ne jossain Iltalehdessä sanotaan. Opiskelu ei mene ikinä hukkaan. Vaikka päätyisi opiskelemaan jotain ihan muuta alaa, kaikki opinnot ovat hyväksiluettavissa.

Psykologian opinnoissa on määriteltävä itselleen selkeät tavoitteet. Motivaatio on helpompi pitää yllä, jos on tarkka mielikuva siitä, mitä kohti pyrkii. Epämääräinen kiinnostus ei riitä.

Voionmaalla opiskelussa on 30–40 ihmisen tuki. Kun motivaatio katoaa ja tuntuu että seinät kaatuvat päälle, ryhmästä voi hakea tukea. Tavallisella valmennuskurssilla ihmiset ovat yhdessä vain noin kuukauden, mutta Voionmaalla ehtii kymmenessä kuukaudessa muodostua ryhmähenki ja ihmissuhteita.

Mikke Tavast

Olen neljännen vuoden psykologian opiskelija, ja opetan Voionmaalla kognitiivista neurotiedettä ja tutkimusmenetelmiä. Opetan pääasiassa luennoimalla, mutta hyödynnämme myös opetusvideoita ja nettimateriaaleja. Lisäksi olen pitänyt välitenttejä harjoituksena tuleviin oikeisiin tentteihin.

Psykologiaa opiskellaan todella erilaisista syistä, mutta minulle se on pohjimmiltaan eniten tieteellistä mielenkiintoa. Ihmismieli on asioista kiinnostunut, ja mikä olisi kiinnostavampi asia kuin oma ihmismieli.

Jatko-opintoihin valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa. Kun pääsykoeartikkelit julkaistaan, etenkin tilastotieteen on oltava hallussa. Koska kilpailu on kovaa, on todella päätettävä, että tosissaan haluaa opiskelemaan. Jos on epävarma, lukeminenkaan ei yleensä ole intohimoista.

Psykologia on yleissivistävä ja hieno ala, vaikka ei edes haluaisi opiskelemaan sitä. Tämä tiede keskittyy ihmiskäyttäytymiseen ja ihmismieleen, ja opiskeltu tieto on tyydyttävää itsessäänkin, ilman erityisiä päämääriä.

Jaakko Kauppila

Olen ammattitaustaltani pitkän linjan psykologi. Viimeiset 20 vuotta olen ollut päätyökseni Poliisiammattikorkeakoulussa psykologian opetustehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä kentällä esimerkiksi kriisitilanteissa.

Olen pitänyt Voionmaalla jonkin verran psykologian tunteja, ja esitellyt psykologian eri sovellutusaloja myös oman työni näkökulmasta. Olen ollut järjestämässä opetuksen soveltavaa osuutta, jossa eri sektoreilla työskentelevät psykologit ovat käyneet esittelemässä työtään.

Voionmaan tavoitteena on jakaa tietoutta psykologiasta tieteenä ja oppina sekä ammattina ja jatko-opiskelumahdollisuutena. Psykologian parissa on paljonkin mahdollisuuksia esimerkiksi hoitoalalla, myyntityössä ja henkilöstöhallinnon parissa. Voionmaalla opiskelu on laaja mahdollisuus, ja opiskelu palvelee myös esimerkiksi ammattikorkeakouluun haluavia.

Itsensä motivointi on opiskelussa keskeinen tekijä. On opettavaista ja minuutta kasvattavaa, että motivoi itsensä asioihin, jotka eivät välttämättä ole omalla mukavuusalueella.

 

Aino Rahikka

Olen psykologian neljännen vuoden opiskelija Tampereen yliopistosta. Harrastan musiikkia ja olen sitä kautta tottunut esiintymään, joten minun oli helppo tulla opettamaan Voionmaalle. Toimin täällä persoonallisuuspsykologian tuntiopettajana. Pidän opiskelijoille luentoja tenttikirjoista, ja yritän samalla saada opetuksesta mahdollisimman monipuolista esimerkiksi nettiartikkelien ja Youtube-videoiden avulla.

Psykologia on ihanan laaja tieteenala, joka koskettaa kaikkia. Minua kiinnostaa erityisesti psykologian kliininen työ.

Psykologian opintoihin hakeminen on todella rankkaa ja vaativaa. On tärkeää miettiä, haluaako todella opiskelemaan tätä alaa ja onko soveltuva tulevaan työhön. Pääsykokeeseen pitää panostaa täysillä, ja etenkin matematiikka on varmasti monille tosi haastavaa hakuvaiheessa.

Tähänastinen kokemus Voionmaalla on ollut hyvä. Koska kyseessä on uusi linja, olemme päässeet itse päättämään, mitä teemme ja miten opetamme.

Antti Jehkonen

Olen Voionmaan koulutuskeskuksen koulutuspäällikkö. Olen koulutukseltani filosofian maisteri, mutta tein pitkään kaikkea muuta kuin opetin, kunnes minut houkuteltiin Voionmaalle. Olen ollut tällä tiellä vuodesta 2007 alkaen.

Olen pääjehu Voionmaan psykologialinjan perustamisessa. Psykologia on tieteenä hyödyllinen joka ainoalla alalla, olitpa sitten kauppatieteilijä tai toimittaja.

Opiskelijamme käyvät avoimessa yliopistossa psykologian perusopintojen luennoilla, opiskelevat tilastotiedettä ja saavat ohjausta jatkotavoitteitaan varten. Tutustumme myös hieman psykologin käytännön työhön.

Eniten Voionmaan psykologialinja palvelee heitä, jotka haluavat jatko-opintoihin psykologian pariin. Psykologiaa tarvitaan kuitenkin myös esimerkiksi terveystieteen ja opettajan opinnoissa. Vaikka ovet eivät aukeaisi yliopistoon heti Voionmaan jälkeen, täällä saa suoritettua psykologian yliopistolliset perusopinnot.

Tie psykologian opintojen pariin on rankka ja vaatii kovan keskittymiskyvyn. Voionmaalla saa valmistautua viettämällä kymmenen kuukautta isossa porukassa rakastamansa aiheen parissa.

Haastattelut: Maria Muilu
Kuvat: © Saskiia photography