Sijoittuminen Voionmaan jälkeen

Voionmaan koulutuskeskus kartoittaa kunkin vuosikurssin opiskelijoiden sijoittumisen Voionmaalla vietetyn vuoden jälkeen. Seuraavat tilastot kertovat, mitä edellisten lukuvuosien opiskelijat tekevät opintojen jälkeen. Tiedot on kerätty puolisen vuotta Voionmaan opintojen päättymisen jälkeen.Voionmaalla opiskelleista noin puolet jatkaa opintojaan ja noin kolmasosa työllistyy.Voionmaan opit parantavat merkittävästi sijoittumista jatkossa.

2015-2016

 • Opiskelee yliopistossa viestintää
 • Työskentelee viestintäalalla
 • Opiskelee ammattikorkeakoulussa viestintää
 • Viestinnän jatko-opinnoissa muualla
 • Opiskelee muuta kuin viestintää
 • Työskentelee muulla alalla
 • Työtön
 • Ei tavoitettu tai suorittaa asevelvollisuuttaan

2014-2015

 • Opiskelee yliopistossa viestintää
 • Työskentelee viestintäalalla
 • Opiskelee ammattikorkeakoulussa viestintää
 • Viestinnän jatko-opinnoissa muualla
 • Opiskelee muuta kuin viestintää
 • Työskentelee muulla alalla
 • Työtön
 • Ei tavoitettu tai suorittaa asevelvollisuuttaan

Sijoittuminen

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Opiskelee yliopistossa viestintää 13% 16% 11% 8% 7 % 7 % 6 % 9 %
Opiskelee ammattikorkeakoulussa viestintää 19% 23% 16% 22% 23% 15 % 9 % 23 %
Viestinnän jatko-opinnoissa muualla 17% 15% 20% 9% 24% 19% 12% 13 %
Opiskelee muuta kuin viestintää 4% 0% 4% 7% 3% 9 % 13% 7 %
Työskentelee viestintäalalla 22% 23% 19% 33% 19% 21 % 25% 2 %
Työskentelee muulla alalla 7% 13% 15% 14% 8% 14 % 21% 15 %
Työtön 7% 2% 4% 1% 4% 7 % 8% 21 %
Ei tavoitettu tai suorittaa asevelvollisuuttaan 11% 8% 11% 4% 12% 8 % 6% 10 %