Dokumenttikoulutus | 13.8.2018 – 31.5.2019 | Tampere

Dokumenttikoulutus on osa Voionmaan Elokuvakoulua. Dokumenttilinjan elokuva- ja tv-ilmaisun perusopetus on yhteinen elokuvakoulun muun opetuksen kanssa. Perusopetus sijoittuu opintojen alkuun ja kestää kolme kuukautta, jonka jälkeen dokumenttilinjan opetus eriytyy omaksi sisällöksi.

Tavoitteet

Dokumenttilinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet dokumentaarisen elokuva- ja tv-ilmaisun ymmärtämiseen sekä taiteelliseen ja tekniseen perushallintaan. Tavoitteena on antaa valmiuksia alan jatko-opintoihin, työtehtäviin ja itsenäiseen piendokumenttien tekemiseen. Opetus on tuotantokeskeistä, eli osa opetuksesta liittyy opiskelijan oman dokumenttihankkeen kehittelyyn ja toteuttamiseen. Pyrkimyksenä on, että dokumenttilinjan lopputöinä valmistuu esityskelpoisia lyhytdokumentteja.

Keskeiset oppisisällöt

Keskeisiä oppisisältöjä ovat dokumentaarinen elokuva- ja tv-ilmaisu, dokumenttielokuvan historia, dokumentin käsikirjoittaminen, elokuva- ja tv-dramaturgia, ohjaus, kuvaus, äänitys, leikkaus ja tuotanto.

Dokumentin lajityyppeinä painottuvat tv-dokumentti; etnografisella, yhteiskunnallisella ja kulttuurisella viitekehyksellä.

Tv-ilmaisuun liittyvissä harjoitustöissä opiskellaan journalistista dokumenttia television asia- ja ajankohtaisohjelmien osa-alueena. Dokumentaarisen materiaalin versiointi eri välineisiin ja esitysympäristöihin muodostavat monimediaalisen lähestymistavan.

Lopputyöt

Lopputyö voi olla dokumenttilinjan pienryhmissä tai Elokuvakoulun yhteishankkeena valmistettu tv- tai videodokumentti, laajemman dokumenttielokuvan käsikirjoitus, henkilödokumentti tai muu dokumentaarinen audiovisuaalinen tuote. Lopputöiden käsikirjoittaminen aloitetaan syyskaudella, varsinainen tuotanto ajoittuu kevätkauteen ja keskeiset oppisisällöt integroituvat lopputyön suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin.

Elokuvagaala

Palautearviointien jälkeen lukuvuosi päättyy Voionmaan Elokuvagaalaan, jossa jaetaan parhaista suorituksista Voionmaan elokuvaruusut ja muut huomionosoitukset. Lisäksi valitaan vuoden dokumenttielokuva.

Lopputyöt esitetään elokuvateatteri Niagarassa järjestettävässä lopputöiden katselmuksessa.

Yhteistyökumppanit

Voionmaalla on tiivistä yhteistyötä elokuva- ja tv-alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Yleisradio, Legenda Oy, Filmaattiset Oy ja lukuisat elokuva- ja tv-alan tuotantoyhtiöt eri puolilla maata.

Tuotantoyhteistyötä on tehty mm. ALVAR:n (Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus/näyttötutkinnot), Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen sekä media- ja kulttuurituottajien kanssa.

Yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tiivistyi Tampereelle muuttamisen myötä.

Dokumenttilinjan opiskelijoiden omista aiheista riippuen hankkeille haetaan yhteistyökumppaneita sekä tuotannon että esittämisen osalta.

Voionmaan koulutuskeskuksen elokuva- ja tv-linjan sekä dokumenttilinjan sisällöt ja pedagoginen toiminta täyttävät kriteerit, joita TAMKin laatukriteeristö vaatii. Näin näiden linjojen opintoja voi käyttää osana TAMKin media-alan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja yksilöllisen AHOT-prosessin ja siihen liittyvien näyttöjen kautta.

Tekninen välineistö

Kuvaus-, äänitys- ja valaisukalusto oheislaitteineen (Panasonic, Sony) ja editointiyksiköt ovat hyvää ammattilaistasoa ja soveltuvat myös teknisesti vaativiin tuotantoihin. Käyttötekniikan koulutuksen jälkeen kalusto on opiskelijoiden käytettävissä ei-kaupallisiin tuotantoihin.

Oman kaluston lisäksi olemme tiiviissä tuotantoteknisessä yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa.

Opettajat ja kouluttajat

Dokumenttilinjan vastaava opettaja on dokumenttiohjaaja-käsikirjoittaja Tapio Kivirinta. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset, mm. av-tuottaja Petri Männistö, kuvaaja-valaisija Aleksi Nuotio sekä toimittaja Ari Welling. 

Vierailevat opettajat 

Vierailevina opettajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan. Viime vuosina vieraina ovat olleet mm. elokuvaohjaaja Dome Karukoski, elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, ohjaaja-tuottaja Joonas Berghäll  ja elokuvaohjaaja Petri Kotwica.

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso myös media-alan ammattitutkintokoulutus, joka on kiinteä osa elokuvakoulua. Tälle ns. av-ammattilinjalle voivat hakeutua Voionmaan ETV- tai dokumenttilinjan käyneet tai media-assistentin tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkamiseen saakka.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopion koulu- tai opiskelutodistuksesta (viimeisin).

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastatteluviikot ovat kesäkuussa ja heinäkuussa. Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta.

On tärkeää, että tavoitamme sinut kesän aikana, eli kaikkien yhteystietojesi (osoite, puhelinnumero ja sähköposti) pitää olla mukana hakemuksessa. Merkitse selkeästi ensisijainen linjatoiveesi ja laita varalle joku toinen linja tai useita linjoja siinä tapauksessa, että olet vakavasti kiinnostunut opiskelusta myös muilla linjoilla.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia sekä edellisen vuoden opiskelijoita.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä koulun alkamiseen saakka.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.