Dokumenttikoulutus | 12.8.2020 – 28.5.2021 | Tampere

Dokumenttilinjan elokuva- ja tv-ilmaisun perusopetus on yhteinen elokuva- ja tv-linjan kanssa. Perusopetus sijoittuu opintojen alkuun ja kestää kolme kuukautta, jonka jälkeen dokumenttilinjan opetus eriytyy omaksi sisällöksi.

Dokumenttilinjalla on yhteisiä opetusjaksoja myös journalistilinjan,  av-ammattilinjan ja käsikirjoituskoulutuksen kanssa.

Tavoitteet

Dokumenttilinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet dokumentaarisen elokuva- ja tv-ilmaisun ymmärtämiseen sekä taiteelliseen ja tekniseen perushallintaan. Tavoitteena on antaa valmiuksia alan jatko-opintoihin, työtehtäviin ja itsenäiseen piendokumenttien tekemiseen. Opetus on tuotantokeskeistä, eli osa opetuksesta liittyy opiskelijan oman dokumenttihankkeen kehittelyyn ja toteuttamiseen. Pyrkimyksenä on, että dokumenttilinjan lopputöinä valmistuu esityskelpoisia lyhytdokumentteja.

Keskeiset oppisisällöt

Keskeisiä oppisisältöjä ovat dokumentaarinen elokuva- ja tv-ilmaisu, dokumenttielokuvan historia, dokumentin käsikirjoittaminen, elokuva- ja tv-dramaturgia, ohjaus, kuvaus, äänitys, leikkaus ja tuotanto.

Dokumentin lajityyppeinä painottuvat tv-dokumentti; etnografisella, yhteiskunnallisella ja kulttuurisella viitekehyksellä.

Tv-ilmaisuun liittyvissä harjoitustöissä opiskellaan journalistista dokumenttia television asia- ja ajankohtaisohjelmien osa-alueena. Dokumentaarisen materiaalin versiointi eri välineisiin ja esitysympäristöihin muodostavat monimediaalisen lähestymistavan.

Lopputyöt

Lopputyö voi olla dokumenttilinjan pienryhmissä tai Elokuvakoulun yhteishankkeena valmistettu tv- tai videodokumentti, laajemman dokumenttielokuvan käsikirjoitus, henkilödokumentti tai muu dokumentaarinen audiovisuaalinen tuote. Lopputöiden käsikirjoittaminen aloitetaan syyskaudella, varsinainen tuotanto ajoittuu kevätkauteen ja keskeiset oppisisällöt integroituvat lopputyön suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin.

Elokuvagaala

Palautearviointien jälkeen lukuvuosi päättyy Voionmaan Elokuvagaalaan, jossa jaetaan parhaista suorituksista Voionmaan elokuvaruusut ja muut huomionosoitukset. Lisäksi valitaan vuoden dokumenttielokuva.

Lopputyöt esitetään elokuvateatteri Niagarassa järjestettävässä lopputöiden katselmuksessa.

Yhteistyökumppanit

Voionmaalla on tiivistä yhteistyötä elokuva- ja tv-alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Yleisradio, Legenda Oy, Filmaattiset Oy ja lukuisat elokuva- ja tv-alan tuotantoyhtiöt eri puolilla maata.

Dokumenttilinjan opiskelijoiden omista aiheista riippuen hankkeille haetaan yhteistyökumppaneita sekä tuotannon että esittämisen osalta.

Hyväksiluvut jatko-opinnoissa

Voionmaan koulutuskeskuksen dokumenttilinjan sisällöt ja pedagoginen toiminta täyttävät kriteerit, joita TAMKin laatukriteeristö vaatii. Näin näiden linjojen opintoja voi käyttää osana TAMKin media-alan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja yksilöllisen AHOT-prosessin ja siihen liittyvien näyttöjen kautta.

Dokumenttilinjan opintojen aikana voi myös valmistella media-alan ammattitutkinnon (av-osaamisala) tai tutkinnon osien myöhempää suorittamista, jolloin osallistumisesi eri produktioihin ja mahdollinen työharjoittelu otetaan huomioon näyttötutkinnossa henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Tekninen välineistö

Kuvaus-, äänitys- ja valaisukalusto oheislaitteineen (Panasonic, Sony) ja editointiyksiköt ovat hyvää ammattilaistasoa ja soveltuvat myös teknisesti vaativiin tuotantoihin. Käyttötekniikan koulutuksen jälkeen kalusto on opiskelijoiden käytettävissä ei-kaupallisiin tuotantoihin. Koululla on käytössään Adobe Creative Cloud -ohjelmistoineen ja opiskelijat saavat kyseisen lisenssin käyttöönsä opiskelun ajaksi.

Oman kaluston lisäksi olemme tiiviissä tuotantoteknisessä yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa.

Opettajat ja kouluttajat

Dokumenttilinjan vastaava opettaja on av-tuottaja Petri Männistö. Toisena keskeisenä opettajana toimii dokumenttiohjaaja-käsikirjoittaja Tapio Kivirinta. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset, mm. kuvaaja-valaisija Aleksi Nuotio sekä toimittaja Ari Welling.

Vierailevat opettajat 

Vierailevina opettajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan. Viime vuosina vieraina ovat olleet mm. elokuvaohjaajat Juho Kuosmanen, Dome Karukoski, Joonas Berghäll ja Petri Kotwica, ohjaaja-käsikirjoittaja Valtteri Kokko ja tv-tuottaja Juha-Pekka Ristmeri.

 

Lue Voionmaa tänään -julkaisustamme Anna-Maija Heinosen haastattelu. Hän päätyi Voionmaan jälkeen Olliwer Hawk -dokumenttielokuvan tuotantopäälliköksi.

“Voionmaasta Heinosen mieleen on jäänyt erityisesti tekemisen meininki. Käytännönläheinen opiskelu oli mieluisampaa kuin ammattikorkeakoulun teoreettinen opiskelu. Voionmaan dokumenttilinjalla opiskelijat olivat aina innokkaasti mukana ja ryhmässä työskenteleminen oli Heinosen mielestä mukavaa.”

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso myös media-alan ammattitutkintokoulutus, joka on kiinteä osa elokuvakoulutuskokonaisuuttamme. Tälle ns. av-ammattilinjalle voivat hakeutua Voionmaan ETV- tai dokumenttilinjan käyneet tai media-assistentin tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta.

Voit hakea usealle linjalle ja päättää itse minkä valitset, jos tulet valituksi useammalle kuin yhdelle linjalle.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia sekä edellisen vuoden opiskelijoita.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä elokuun loppuun saakka.

Voit tulla valituksi jo ennen korkeakoulujen pääsykoetuloksia. Tässä tapauksessa voit perua opiskelupaikkasi kuluitta.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.