Elokuva- ja tv-koulutus | 13.8.2018 – 31.5.2019 Tampere

Elokuva- ja tv-linja on osa Voionmaan Elokuvakoulua. Elokuva- ja tv-linja (ETV) toimii tiiviissä yhteistyössä dokumenttilinjan, näyttelijälinjan ja koulun muiden linjojen kanssa.

Perustavoitteet

Elokuva- ja tv-koulutuksessa voit perehtyä elokuva- ja tv-työn osa-alueisiin ja ammattikuviin. Tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot elokuvan taiteellisista ja teknisistä osa-alueista. Pääpaino on laajasti ymmärretyssä ja sisältörikkaassa elokuvailmaisussa, jossa teoriaa opetetaan tiiviissä yhteydessä käytäntöön.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet alan jatko-opintoihin ja työtehtäviin. Erityisesti pyritään ohjaamaan opiskelijaa löytämään oma, persoonallisia taipumuksia vastaava suuntautuminen elokuva- ja tv-alan taiteellisiin, teknisiin ja tuotannollisiin ammatteihin.

Keskeiset aineet

ETV:n opetuksesta noin 1/3 on elokuvailmaisun teoriaa, 1/3 tekniikkaa ja 1/3 ohjattua itsenäistä ryhmätyöskentelyä.

Koulutus alkaa perusjaksolla, joka sisältää elokuvailmaisun perusteet sekä tutustumisen eri tehtäviin kuvausryhmässä. Perusjakson jälkeen voit suuntautua käsikirjoittajaksi, ohjaajaksi, kuvaajaksi, äänittäjäksi, leikkaajaksi, valaisijaksi tai tuottajaksi, jolloin osa opetuksesta on eriytynyttä.

Lajikohtaisesti teoriaa ja käytäntöä yhdistetään lyhytelokuvan, musiikkivideon ja dokumenttielokuvan opetusproduktioissa.

Musiikkivideot

ETV:n opetussuunnitelmaan kuuluu myös musiikkivideokurssit, jotka toteutetaan yhteistyössä levy-yhtiöiden kanssa. Näiden kurssien lisäksi Voionmaalla tehdään sekä lopputöinä että harjoitustöinä vuosittain useita muitakin musiikkivideoita.

Katso Voionmaalla tehdyt musavideot kautta aikain.

Lopputyöt

Lopputyöt ovat Elokuvakoulun yhteisiä hankkeita. Jokainen opiskelija sijoittuu johonkin lopputyöryhmään suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti. Lopputöiden käsikirjoittaminen aloitetaan syyskaudella, varsinainen tuotantojakso ajoittuu loppukevääseen.

Lopputyö voi olla fiktiivinen lyhytelokuva, dokumenttielokuva, tv-dokumentti, musiikkivideo, videotaideteos tai monimediaalinen essee.

Elokuvagaala

Palautearviointien jälkeen lukuvuosi päättyy Voionmaan Elokuvagaalaan, jossa jaetaan parhaista suorituksista Voionmaan elokuvaruusut ja muut huomionosoitukset.

Lopputyöt esitetään elokuvateatteri Niagarassa järjestettävässä lopputöiden katselmuksessa.

Yhteistyökumppanit

Voionmaalla on tiivistä yhteistyötä elokuva- ja tv-alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Yleisradio, Legenda Oy, Filmaattiset Oy ja lukuisat elokuva- ja tv-alan tuotantoyhtiöt eri puolilla maata. 

Tuotantoyhteistyötä on tehty mm. ALVAR:n (Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus/näyttötutkinnot), Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen sekä media- ja kulttuurituottajien kanssa. Yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tiivistyi Tampereelle muuttamisen myötä.

Musiikkivideokurssit toteutetaan yhteistyössä levy-yhtiöiden kanssa.

Opiskelijat ovat olleet avustajina useissa kotimaisissa pitkien elokuvien tuotannoissa.

Voionmaan koulutuskeskuksen elokuva- ja tv-linjan sekä dokumenttilinjan sisällöt ja pedagoginen toiminta täyttävät kriteerit, joita TAMKin laatukriteeristö vaatii. Näin näiden injojen opintoja voi käyttää osana TAMKin media-alan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja yksilöllisen AHOT-prosessin ja siihen liittyvien näyttöjen kautta.

Tekninen välineistö

Kuvaus-, äänitys- ja valaisukalusto oheislaitteineen (Panasonic, Sony) ja editointiyksiköt ovat hyvää ammattilaistasoa ja soveltuvat myös teknisesti vaativiin tuotantoihin. Käyttötekniikan koulutuksen jälkeen kalusto on opiskelijoiden käytettävissä ei-kaupallisiin tuotantoihin.

Oman kaluston lisäksi olemme tiiviissä tuotantoteknisessä yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa.

Opettajat

Elokuva-ja tv-koulutuksen vastaava opettaja on ohjaaja-tuottaja, näyttötutkintomestari Tapio Kivirinta. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset, mm. av-tuottaja Petri Männistö ja kuvaaja-valaisija Aleksi Nuotio.

Vierailevat opettajat 

Vierailevina opettajina toimivat alan ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan. Viime vuosina vieraina ovat olleet mm. ohjaaja-käsikirjoittaja Valtteri Kokko, elokuvaohjaaja Dome Karukoski, elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, ohjaaja-tuottaja Joonas Berghäll  ja elokuvaohjaaja Petri Kotwica.

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso myös Media-alan ammattitutkintoon johtava koulutus, joka on kiinteä osa elokuvakoulua. Koulutukseen voivat hakeutua Voionmaan ETV- tai dokumenttikoulutuksen käyneet tai media-assistentin  tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Katso youtube-kanavaltamme lisää opiskelijatöitä. Musiikkivideokurssien työt on listattu erikseen.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkuun saakka.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopion koulu- tai opiskelutodistuksesta (viimeisin).

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastatteluviikot ovat kesäkuussa ja heinäkuussa. Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta.

On tärkeää, että tavoitamme sinut kesän aikana, eli kaikkien yhteystietojesi (osoite, puhelinnumero ja sähköposti) pitää olla mukana hakemuksessa. Merkitse selkeästi ensisijainen linjatoiveesi ja laita varalle joku toinen linja tai useita linjoja siinä tapauksessa, että olet vakavasti kiinnostunut opiskelusta myös muilla linjoilla.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia ja edellisen vuoden opiskelijoita.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan koulun alkuun saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten valintakoetehtävien perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.