Käsikirjoituskoulutus | 6.9.2019 – 16.5.2020 Tampere

Käsikirjoituskoulutus on uusi osa Voionmaan elokuvaopintoja. Käsikirjoitusopiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä elokuva- ja tv-linjan, dokumenttilinjan, näyttelijälinjan ja koulun muiden linjojen kanssa.

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen sisällössä painottuvat fiktiivisen ja dokumentaarisen elokuvan käsikirjoittaminen ja tilaajalähtöisen av-mediatuotteen sisällön suunnittelu.

Koulutuksessa perehdytään audiovisuaalisen kerronnan osa-alueisiin, lajityyppeihin, tyylisuuntiin ja tuotantokelpoisten hankkeiden tunnistamiseen, jolloin lähi- ja etäopetuksessa kehitetään opiskelijoiden omia käsikirjoituksia.

Opiskelija voi suuntautua joko fiktion tai dokumentin, esittely- ja mainosvideon, audiovisuaalisen järjestöviestinnän tai tv- ja internet-sarjatuotannon käsikirjoittamiseen ja sisällön tuottamiseen.

Toteuttamiskelpoisia käsikirjoituksia on mahdollista saada tuotantoon elokuva- ja tv-linjan, dokumenttilinjan tai media-alan ammattitutkintolinjan lopputöinä. Pääpaino on kuitenkin suuntautumisessa ammattimaiseen kirjoittamiseen ja käsikirjoitusten tarjoamiseen elokuva- ja tv-yhtiöille.

Koulutuksen aikana opiskelijat saavat palautetta elokuva-, tv- ja media-alan tuottajilta, ohjaajilta ja käsikirjoittajilta, sekä tutustuvat tuotantoympäristöihin.

Käsikirjoituslinja toteutetaan monimuotokoulutuksena, jolloin lähiopetusta on pääosin kerran kuukaudessa perjantaisin klo 15-20 ja lauantaisin klo 10-15. Koulutukseen sisältyy viikon mittainen elokuvadramaturgian kurssi (vko 39). Koulutus päättyy toukokuussa 2020. Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä. Koulutus ei oikeuta Kelan opintotukeen.

Aloitamme koulutuksen jälleen syksyllä 2020. Tarkemmat tiedot päivitetään sivulle kevään aikana. 

LÄHIOPETUSJAKSOT 2019-20:                                

6.-7. syyskuu 2019 (pe-la)
Ennakkotehtävä: ”Minä käsikirjoittajana”. Koulutuksen työtavat ja viestintä. Käsikirjoituksen työprosessi ja työsuunnitelmat.

23.-27. syyskuu 2019 (ma-pe)
ma-to klo  10-15, pe klo 9 -14

ELOKUVA- JA TV-DRAMATURGIAN PERUSTEET   (25 h)
Elokuvadramaturgian kurssilla tutustutaan dramaturgian peruskäsitteisiin ja ‑työkaluihin, tutkitaan elokuvan ja television keskeisiä ilmaisukeinoja tarinankerronnan näkökulmasta ja näytetään miten näitä käyttämällä saadaan haluttu viesti kerrottua.
Kurssi antaa opiskelijalle käsityksen mistä elokuvakerronnassa ja audiovisuaalisessa viestinnässä on kysymys, miten se eroaa muista ilmaisuvälineistä ja mikä on juuri sille ominaista.

25.-26. lokakuu 2019 (pe-la)
Elokuvan, tv-sarjojen ja muiden av-tuotteiden jakeluympäristöt.
Esityskanavien profilointi ja tuotantotavat.
Mainos- ja markkinointivideoiden dramaturgia.

15.-16. marraskuu 2019 (pe-la)
Elokuvadramaturgian jatko-osio ja step outline -menetelmä

13.-14. joulukuu 2019 (pe-la)
Teeman johdattelu fiktiossa ja dokumentissa. Dramaturgiset kaaviot. Dialogin kirjoittaminen. Synopsiksen muotoilu.

24.-25.tammikuu 2020 (pe-la)
Henkilöhahmot ja dialogi -testaus näyttelijöiden kanssa
Treatmentin muotoilu

21.-22. helmikuu 2020 (pe-la)
Käsikirjoitusohjelmat. Käsikirjoituksen kehittämispaja 1.

20.-21. maaliskuu 2020 (pe-la)
Rakenneanalyysi. Käsikirjoituksen 1-2 version testaaminen. Tuotantoyhteydet.

17.-18. huhtikuu 2020 (pe-la)
Käsikirjoituksen kehittämispaja 2. Viimeistelyn työvaiheet, esittely ja markkinointi.

15.-16. toukokuu 2020 (pe-la)
Käsikirjoituksen kehittämispaja 3.

Opettajat

Käsikirjoituskoulutuksen vastaava opettaja on ohjaaja-tuottaja, käsikirjoittaja Tapio Kivirinta. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset, mm. av-tuottaja Petri Männistö, elokuvantekijä Aarne Norberg ja tv-tuottaja Juha-Pekka Ristmeri.

Vierailevat opettajat 

Vierailevina opettajina toimivat alan ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan. Lukuvuonna 2018-19  vierailivat mm. elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, tv-tuottaja Timo Järvi (YLE) ja ohjaaja-tuottaja Joonas Berghäll (Oktober Oy).

 

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso myös Media-alan ammattitutkintoon johtava koulutus, joka on kiinteä osa elokuvakoulua. Koulutukseen voivat hakeutua Voionmaan ETV- tai dokumenttikoulutuksen käyneet tai media-assistentin tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Katso youtube-kanavaltamme lisää opiskelijatöitä.

 

Lue myös Voionmaa Tänään -verkkojulkaisustamme juttu “Käsikirjoittaminen vaatii perslihaksia ja uskoa omaan tekemiseen“.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 1950 euroa ja sen voi maksaa erissä. Koulutus ei oikeuta Kelan opintotukeen.

 

Valintakriteerit

Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita, mutta käsikirjoituskoulutukseen valitaan kirjoittamisesta kiinnostuneita ja kirjoittamista harrastavia opiskelijoita. Oletuksena on, että esim. peruskielioppi on hallussa.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen opintojen alkuun saakka. Aloitamme uuden koulutuksen syksyllä 2020.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten valintakoetehtävien perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.