Tavoitteet ja sisältö

Koulutus pyrkii antamaan opiskelijalle taitoja, joiden avulla hän voi tavoitella muiden, ammattiin valmistavien oppilaitosten tai käytännön näyttelijäharjoittelupaikkojen kautta näyttelijän työtä.

 

Näyttelijälinjan sisältö koostuu näyttelijäntyön perusasioista:

  • Puheilmaisu
  • Laulu
  • Improvisaatio
  • Akrobatia
  • Radionäytteleminen
  • Lavateatterityö
  • Elokuvanäytteleminen
  • Kehonhuolto
  • Suomalaisen teatterin ja elokuvan lähihistoria
  • Roolianalyysi

Opetusta syvennetään systemaattisesti koko vuoden ajan. Opiskelijat tekevät vuoden aikana yhden lavademonstraatioesityksen, joka esitetään yleisölle. Opetus tapahtuu pääasiassa päiväopintoina koulun omissa tiloissa, mutta opintoihin kuuluu myös poikkeavia opetusaikoja näytelmien harjoitteluun ja esittämiseen liittyen.

Näyttelijäopiskelijat toimivat yhteistyössä elokuva-alan opiskelijoiden kanssa ja toimivat näyttelijöinä ETV-linjan lopputöissä. Opiskelijat osallistuvat mm. talon sisällä tehtävien musiikki- ja mainosvideoiden tekemiseen. Opinnoissa tutustutaan myös radionäyttelemisen perusteisiin.

Kansainvälinen yhteistyö

Näyttelijäopiskelijat matkustivat keväällä 2019 Ranskaan Clermont-Ferrandin kaupunkiin, missä järjestetään vuosittain maailman suurin lyhytelokuvatapahtuma, Clermont-Ferrandin lyhytelokuvajuhlat. Opintomatkan aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus tavata alan opiskelijoita ympäri maailmaa ja osallistua kansanvälisiin workshoppeihin. Lue opiskeijoiden reportaasi matkasta Voionmaa tänään -julkaisusta. Matka oli vapaaehtoinen ja omakustanteinen, eikä sisältynyt lukuvuosimaksuun. Matkat sovitaan ja suunnitellaan opiskelijaryhmän kanssa yhdessä.

 

Opettajat

Kaikki linjan opettajat ovat ylemmän korkeakoulutason suorittaneita alan ammattilaisia, joilla on lisäksi näyttöjä taiteellisista ansioista.

Pääopettaja

Pauli Poranen vastaava opettaja, näyttelijäntyö

Vierailevat opettajat 

Näyttelijät Oona Airola, Leo Honkonen, Pirkko Uitto

Vierailijat 2019-20:

Elokuvaohjaaja Petri Kotwica, kirjailija Pirkko Saisio

 

Opistovuoden jälkeen

Opiskelijoita kysytään jatkuvasti talon ulkopuolelle harjoitteluun ja erilaisiin rooleihin. Opiskelijat ovat löytäneet kiitettävästi jatkopaikkoja alan kouluissa Suomessa ja ulkomailla. Opiskelu sisältää myös yksilöllisen koulutuspolun suunnittelua.

Edellisten vuosikurssien castingkuvat: 2015-16, 2016-17, 2018-19

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9. Joululoma alkaa 20.12.2019 ja päättyy 2.1.2020.
 
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta.

Voit hakea usealle linjalle ja päättää itse minkä valitset, jos tulet valituksi useammalle kuin yhdelle linjalle. Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja koulun alkamiseen saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja esiintymiskokeen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti. Voit tulla valituksi jo ennen korkeakoulujen pääsykoetuloksia. Tässä tapauksessa voit perua opiskelupaikkasi kuluitta.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.