Kasvatustieteen jatkolinja

Kasvatustieteen jatkolinja | 12.8.2019 – 29.5.2020 | Tampere

Opiskelun sisältö

Lukuvuosi sisältää kasvatustieteen aineopintoja, kieliopintoja, verkko- ja lähiopetusta. Tarvittaessa voit myös täydentää perusopintojasi tai valita joustavasti kursseja muusta Voionmaan koulutuskeskuksen tarjonnasta.

Kasvatustieteen aineopintojen opiskelun tarkoitus on syventää tietojasi kasvatustieteen teoreettisesta näkökulmasta unohtamatta kuitenkaan käytäntöä ja työelämää. Muita merkittäviä seikkoja opiskelijalla ovat esimerkiksi integroituminen opiskelumaailmaan, verkostoituminen muihin opiskelijoihin ja opiskelutaitojen vetreyttäminen sekä opettajan työhön ja tehtäviin tutustuminen.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, verkossa työskentelyä, ryhmäkokoontumisia, avoimen yliopiston luentoja ja tenttejä. Jokaiselle opiskelijalle laadimme yksilöllisen opintosuunnitelman ja yhdessä löydämme parhaan mahdollisen tavan suorittaa opintoja.

Linja soveltuu henkilölle, joka haluaa täydentää osaamistaan kasvatustieteen alalla ja/tai miettii jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Suoritettu opintokokonaisuus on mahdollista hyväksilukea joko varsinaisissa opinnoissa tai sivuaineena.

Voionmaan koulutuskeskus antaa hyvän ympäristön opiskelulle, jos tavoitteena on menestyä kasvatustieen pääsykokeissa. Avoimen yliopiston opinnot ja opiston lähiopetus auttavat sinua tulevaisuuden haasteissa. Me opetamme sinulle kymmenen kuukauden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, luento-opetuksen menettelytavat, tentteihin valmistautumisen, moodlen käytön ja informaation hakukäytännöt. Kansanopisto-opiskelussa on läsnäolopakko, mutta lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa, joten työskentelylle opintojen aikana jää myös tilaa.

Opiskeluusi vaikuttavat

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Koulutuskeskus sijaitsee tampereen kampuksen sisällä, tutustut myös yliopistoon.

Kasvatustiede on yleistiede, josta on hyötyä monissa eri työelämän tehtävissä opettajasta henkilöstöresurssien hoitajaan.

Opettajat ja ryhmä auttaa oppimaan yhteistoiminnallisesti. Saat myös arvokasta tukea opiskelun eri vaiheissa kansanopiston hengessä yksilö huomioon ottaen.

Pirkan opiskelija-asunnot on yhteistyökumppanimme opiskelijoiden asunnon turvaamiseksi. Voit vuokrata oman asunnon heidän kauttaan, jolloin saat paremman tuen kuin asuntolassa asuessasi. Poas:n asunnossa voit myös asua jatkossakin jos opiskelupaikkasi Tampereella varmistuu.

Jos olet yli 30-vuotias tai luottotiedoissasi on ongelmia, voit asua koulutuskeskuksen asuntolassa. Asuntolapaikkoja on rajoitetusti. Bussimatka keskustaan/yliopistolle kestää n. 20 minuuttia ja asuntola-asumisen tuki on 88,87e/kuukaudessa.

Tampere on Suomen suosituin opiskelukaupunki.

Opettajat

Vastuuhenkilö: Jari Toivo, KK / AmO

Riikka Anttonen, KK/ elinikäinen oppiminen

Marja Koskela, KM/ elinikäinen oppiminen

Moona Klemola, KM, luokanopettaja

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9. Joululoma alkaa 20.12.2019 ja päättyy 2.1.2020.
 
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Kasvatustieteen jatkolinjalle otetaan opiskelijoiita, joilla on takanaan aiempia opintoja kasvatustieteestä. Peruslinja soveltuu niille, jotka vasta aloittavat kasvatustieteen opintoja.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkamiseen saakka.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja tavata opettajia.

Voit hakea usealle linjalle ja päättää itse minkä valitset, jos tulet valituksi useammalle kuin yhdelle linjalle.

Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja elokuun loppuun saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Voit tulla valituksi jo ennen korkeakoulujen pääsykoetuloksia. Tässä tapauksessa voit perua opiskelupaikkasi kuluitta.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.