Kasvatustiede

KASVATUSTIETEEN TÄYDENNYSKOULUTUS LASTENHOITAJILLE

Työelämässä oleville joustava polku varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin.

 

Kasvatustieteen täydennyskoulutusopinnot on tarkoitettu työelämässä oleville. Näiden opintojen kautta on mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopiston järjestämiin varhaiskasvatuksen opettajan monimuoto-opintoihin, jossa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Tutkinnon suorittajaksi voi hakea, jos hakijalla on aiempi korkeakoulututkinto tai riittävästi avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on saavuttaa riittävä määrä avoimen yliopiston opintoja työelämässä oleville soveltuvalla tavalla. Koulutus on joustava ja kannustava tapa niille, joilla ei ole aikaisempia akateemisia opintoja tai niistä on pitkä aika.

Täydennyskoulutusopinnot on suunniteltu yhdessä Tampereen yliopiston kanssa ja ne on räätälöity väyläksi kyseessä oleviin korkeakouluopintoihin niille lastenhoitajille, jotka haluavat saada varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden.

Opintojen aikana harjoitellaan luovaa- ja tieteellistä kirjoittamista, opiskelutaitoja sekä suoritetaan perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä (25 + 35 op) tai muita opintoja esim. kieliopintoja. Koulutusmuotona on monimuoto-opiskelu, johon sisältyy lähiopetuksen lisäksi, sähköisiä luentoja, pienryhmiä ja verkossa Moodle-alustalla työskentelyä.

Lähiopetus järjestetään kahdesti kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin sekä Tampereella että Helsingissä ja yhteistyökumppanimme on Tampereen yliopiston Avoin yliopisto. Täydennyskoulutuksen kesto on 1-2 lukuvuotta ja sen jälkeen, kun opiskelija on hyväksytty yliopisto-opiskelijaksi, tutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta.

Kurssin hinta on lukuvuodelta 2600 euroa, joka pitää sisällään Avoimen yliopiston opintomaksut.

Koulutus alkaa perjantaina 16.8.2019. Täytä hakemus 12.8.2019 mennessä. Täytämme paikat hakujärjestyksessä.

Lisätietoja:

Voionmaan koulutuskeskus
puh. 050 464 5443, info(a)kio.fi

JHL
Anne Karjalainen, 050 341 0749, anne.karjalainen(a)jhl.fi
Janne Hernesniemi, 050 361 1019, janne.hernesniemi(a)jhl.fi

Alustava suunnitelma lukuvuodelle 2019-20 (tämän hetkisen Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukainen)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op + 15 op aineopintoja

Alustava suunnitelma lukuvuodelle 2019-20 (tämän hetkisen Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukainen)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op + 15 op aineopintoja

ORIENTAATIO

-OPISKELUTAIDOT

-TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN

-LUOVA KIRJOITTAMINEN

-TIEDONHAKU

VIIKOT 33-35 LÄHITAPAAMISET

16.-17.8

30.-31.8

– Drive-alusta

– Portfolio

– Kirjaston käyttö

– Opiskeluryhmät

KASP 2 VIIKOT 34-39 LÄHITAPAAMISET

13.-14.9.

27.-28.9.

Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta
KASP 3

 

VIIKOT 40- 45 LÄHITAPAAMISET

11.-12.10.

25.-26.10.

Kehitys, kasvatus ja elämänkulku
KASA 2 VIIKOT 39-50 LÄHITAPAAMISET

8.-9.11.

22.-23.11.

Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus
KASP 1 VIIKOT 50-3/20 LÄHITAPAAMISET

13.-14.12.

17.18.1.2020

Kasvatustieteen historialliset ja filosofiset lähtökohdat
KASP 4 VIIKOT 4-7 LÄHITAPAAMISET

24.-25.1.

14.-15.2.

Opetus, ohjaus ja oppiminen
KASP 5 VIIKOT 12-17 LÄHITAPAAMISET

27.-28.3.

3.-4.4.

17.-18.4.

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena
KASA8 VIIKOT 18-22 LÄHITAPAAMISET

8.-9.5.

22.-23.5.

Aikuiskasvatus ja työelämä