Kasvatustiede

KASVATUSTIETEEN TÄYDENNYSKOULUTUS LASTENHOITAJILLE JA SOSIONOMEILLE

Aloitamme kasvatustieteen täydennyskoulutuksen yhdessä JHL-opiston kanssa tavoit-teena opiskelijan hakukelpoisuuden saavuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin.

Koulutusmuotona on monimuoto, johon sisältyy lähiopetuksen lisäksi, sähköisiä luentoja, pienryhmiä ja verkossa Moodle-alustalla työskentelyä.

Opintojen aikana harjoitellaan luovaa- ja tieteellistä kirjoittamista, opiskelutaitoja sekä suoritetaan perus-ja aineopinnot kasvatustieteissä, perusopinnot sosiologiassa tai muita
asiaan kuuluvia opintoja.

Lähiopetus järjestetään kahdesti kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin sekä Tampereella että Helsingissä. Koulutuksen kesto on 1-2 lukuvuotta ja yhteistyökumppanimme on Tampereen yliopiston Avoin yliopisto.

Kurssin hinta on lukuvuodelta 2600 euroa, joka pitää sisällään Avoimen yliopiston opintomaksut.

Koulutus alkaa perjantaina 16.8.2019. Täytä hakemus 30.6.2019 mennessä. Täytämme paikat hakujärjestyksessä.

Lisätietoja:

Voionmaan koulutuskeskus
Jari Toivo, 050 564 9020,  jari.toivo(a)kio.fi

JHL
Anne Karjalainen, 050 341 0749, anne.karjalainen(a)jhl.fi
Laura Tuominen, 050 409 2460 laura.tuominen(a)jhl.fi

Alustava suunnitelma lukuvuodelle 2019-20 (tämän hetkisen Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukainen)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op + 15 op aineopintoja

Alustava suunnitelma lukuvuodelle 2019-20 (tämän hetkisen Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukainen)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op + 15 op aineopintoja

ORIENTAATIO

-OPISKELUTAIDOT

-TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN

-LUOVA KIRJOITTAMINEN

-TIEDONHAKU

VIIKOT 33-35 LÄHITAPAAMISET

16.-17.8

30.-31.8

– Drive-alusta

– Portfolio

– Kirjaston käyttö

– Opiskeluryhmät

KASP 2 VIIKOT 34-39 LÄHITAPAAMISET

13.-14.9.

27.-28.9.

Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta
KASP 3

 

VIIKOT 40- 45 LÄHITAPAAMISET

11.-12.10.

25.-26.10.

Kehitys, kasvatus ja elämänkulku
KASA 2 VIIKOT 39-50 LÄHITAPAAMISET

8.-9.11.

22.-23.11.

Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus
KASP 1 VIIKOT 50-3/20 LÄHITAPAAMISET

13.-14.12.

17.18.1.2020

Kasvatustieteen historialliset ja filosofiset lähtökohdat
KASP 4 VIIKOT 4-7 LÄHITAPAAMISET

24.-25.1.

14.-15.2.

Opetus, ohjaus ja oppiminen
KASP 5 VIIKOT 12-17 LÄHITAPAAMISET

27.-28.3.

3.-4.4.

17.-18.4.

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena
KASA8 VIIKOT 18-22 LÄHITAPAAMISET

8.-9.5.

22.-23.5.

Aikuiskasvatus ja työelämä