Psykologia | 14.8.2017 – 31.5.2018 | Tampere

Psykologian opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa valmiudet psykologisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä harjaannuttaa yliopisto-opintoihin ja perehdyttää jatko-opintoihin. Opiskelu on vaativaa ja työteliästä. Tenttikirjat ovat englanninkielisiä, mutta ne luennoidaan suomeksi. Opiskelu sisältää lähiopetusta, tehtäviä, tenttiin lukemista, ryhmätöitä, avoimen yliopiston luentoja, videoituja yliopistoluentoja, tilastotieteen luentoja ja harjoituksia sekä tilastollisten ohjelmien käyttöä.Haemme opiskelijaksi henkilöä, joka osaa lukea englanninkielistä kirjallisuutta ja jolla on valmiudet opiskella tilastotiedettä. Opiskelijan on kyettävä pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta oltava myös itsenäinen työskentelijä. Opintojen suunnittelu ja toteutus on samankaltaista kuin yliopisto-opiskelussa.

Kenelle

Koulutus auttaa henkilöitä, joilla on tavoitteena yliopisto-opinnot. Erityisesti se hyödyttää niitä, jotka pyrkivät opiskelemaan psykologiaa Tampereen, Turun tai Helsingin yliopistoon. Perehdytämme myös Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopiston psykologian jatko-opintoihin. Opiskelijoiksi otamme yli 18 vuoden ikäisiä, ensisijassa lukion käyneitä henkilöitä.

Voionmaan koulutuskeskuksen psykologian opiskelijoilla on monipuolisia tavoitteita. Jotkut haluavat opiskella pelkästään avoimen yliopiston opintoja, pyrkimättä mihinkään opiskelupaikkaan.  Usealla on tavoitteena psykologian opinnot, mutta osa haluaa pyrkiä muuhun oppiaineeseen. Kaikille opiskelijoille on yhteistä opiskella psykologiaa ja tilastotiedettä. Lue opiskelijoiden tarinoita.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi kartutat 25 opintopistettä psykologian perusopintoja Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti sekä 5-15 opintopistettä tilastotiedettä.  Opintoihin sisältyy avoimen yliopiston luennot ja tentit sekä harjoitukset ja pienryhmäharjoitukset. Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Opiskelun sisältö

Voionmaan koulutuskeskus antaa hyvän ympäristön opiskelulle, jos tavoitteena on menestyä psykologian pääsykokeessa. Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja artikkelikurssit auttavat sinua tulevaisuuden haasteissa. Me opetamme sinulle 10 kuukauden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, tenttimiset ja moodlen käytön sekä informaation hakukäytännöt.

Kansanopisto-opiskelussa on läsnäolopakko. Tenttiminen on ylimääräinen mahdollisuus, johon annamme opetusta. Psykologian kirjatentteihin valmistaudumme opintoryhmissä, jossa luennoimme kirjatentin sisällön ja teemme kirjallisia tehtäviä. Tilastotieteessä avoimen yliopiston opetuksen lisäksi on lähiopetusta, josta saat tukea opiskeluusi.

Tulet tuntemaan psykologian työnä, tieteenä ja oppina

Psykologia työnä, tieteenä ja oppina on mielenkiintoinen ja tieteen rajoja ylittävä opetussisältö.  Koulutuksen aikana tutustumme psykologin ammattiin tutustumalla eri toimipisteisiin sekä vierailuluennoilla. Osiossa psykologia työnä, tieteenä ja oppina tutustumme alan eri suuntauksiin, kuten oikeus-, mielenterveys- ja neuropsykologiaan.  Opit mitä psykologia merkitsee yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Suomessa on viisi suomenkielistä yliopistoa, joissa voit opiskella psykologiaa. Psykologia on professionaalinen tiede ja lailla suojattu ammatti. Psykologiksi voi pätevöityä ainoastaan yliopistossa pääaineopiskelun kautta. Sinun on siis päästävä psykologian opiskelijaksi, jos aiot psykologiksi.

 

Opiskeluusi vaikuttavat

 • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopistolla. Opit tuntemaan yliopistokampuksen ja sen palvelut.
 • Oppiaine. Psykologia ja tilastotiede vaativat paljon itsenäistä opiskelua – lukemalla pärjäät.
 • Tavoite. Enemmistö opiskelijoista pyrkii yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Osa opiskelee koulutuskeskuksen opinnot myöhempiä muita opintoja tai työelämää varten.
 • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi. Pääsykoevaiheessa ryhmän henkinen ja toiminnallinen tuki on korvaamatonta.
 • Opettajat. Kuulet opettajilta psykologian tämän hetken painopisteet. Lähiopettajat ovat yliopiston pääaineopiskelijoita, joten he tietävät miten yliopistoon pääsee, millaista on psykologian opiskelu ja mitä on psykologin työ.
 • Tampere. Koulutuskeskuksella on asuntola osoitteessa Karosenkatu 3. Asuntolasta on 20 minuutin bussimatka kaupungin keskustaan.

Opettajat

Vastuuhenkilöt:

 • Veera Koponen, PsM, psykologi, linjan vastuuopettaja
 • Antti Jehkonen, FM, koulutuspäällikkö

Lähiopettajat:

 • Tuike Liikari, psykologian opiskelija
 • Tia Niemi, psykologian opiskelija
 • Mikke Tavast, psykologian kandidaatti
 • Aino Rahikka, psykologian opiskelija
 • Julia Sangervo, psykologian opiskelija
 • Julia Valo, psykologian opiskelija

Erikoisopettajat:

 • Jaakko Kauppila, yliopettaja (Polamk) psykologia
 • Mikko Korhonen, FM, tilastotiede

Katso opettajien esittelyt.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä.

Hakemuksia voi lähettää koko kevään ja kesän ajan.

Hakulomakkeen lisäksi toivomme postitse tai sähköpostitse kopioita koulu- ja opiskelutodistuksista.

Opiskelijavalinnat

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia ja edellisen vuoden opiskelijoita.

Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja elokuun loppuun saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.