Tilastotiedettä on opetettu Voionmaan koulutuskeskuksessa jo kolme vuotta osana psykologian linjan opetusta.

Tilastotiedettä opetetaan 23 opintopistettä avoimen yliopiston opintoina ja halutessasi voit suorittaa 4 opintopistettä kieliopintoja yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Lisäksi annamme opetusta matematiikan ylioppilasarvosanojen korottamiseen. Opetuksessa huomioimme yliopistovalinnat tilastotieteen oppiaineessa.

 

Monta väylää yliopistoon

Tilastotieteessä yliopistoon pääsy perustuu ylioppilastutkintolautakunnan arvosanaan. Olemme huomioineet tämän opetuksessamme. Opetussuunnitelmamme sisältää ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen erityisesti pitkän matematiikan osalta.

Tilastotieteessä valintakoe on poikkeusreitti yliopistoon. Enintään 5 henkilöä valitaan ja koe on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole ylioppilastutkintolautakunnan arvosanaa. Tämä reitti on käytännöllinen väylä esimerkiksi keskiasteen tutkinnon suorittaneille.

Avoin väylä – mahdollisuus yliopistoon. Jos menestyt opinnoissasi, voi tiedekunta hakemuksestasi valita sinut suoraan tutkinto-opiskelijaksi. Jos haluat tutkinto-opiskelijaksi, sinun on opiskeltava 20 opintopistettä tilastotiedettä hyvin arvosanoin. Kymmenelle avoimen opiskelijalle on paikka yliopistossa. Tuemme sinua opinnossasi, jotta saisit parhaat edellytykset saada hyvät arvosanat vaadittavista opinnoista.

Opiskelun sisältö ja menettelytavat

Opiskelemme tilastotiedettä osittain yhdessä psykologian opiskelijoiden kanssa ja osittain omassa porukassa. Sisällössä opiskelemasi 20 opintopistettä auttaa avoimen väylän valinnoissa ja ylimääräiset opinnot auttavat ylioppilaskirjoituksissa ja mahdollisissa valintakokeissa.

Opiskelet avoimessa yliopistossa muiden opiskelijoiden joukossa. Lisäksi annamme omaa opetusta, joka auttaa pärjäämään paremmin opinnoissa. Opiskelu on välillä itsenäistä ja välillä opiskelemme ryhmässä. Opiskelu on yliopistomaista ja se vaatii sinulta suunnitelmallisuutta.

Opiskelemme viisi avoimen yliopiston kurssia. Tilastotieteen oppiaineen kursseja on neljä: tilastotieteen johdantokurssi, tilastollisen päättelyn perusteet, tilastomenetelmien perusteet ja empiirinen projekti. Lisäksi opiskelemme Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen -kurssin.

Voit opiskella enemmän, jos haluat

Tarjonnassamme on englannin kielen opiskelua ja voit valita yhteisesti sovitut avoimet opinnot, joita tarjoamme. Koska opiskelet pääsääntöisesti tilastotiedettä, et aikataulullisesti saa välttämättä lähiopetusta, vaan joudut tyytymään tuottamaamme luentomateriaaliin.

Yhteishaun 2019 valintaperusteet

Tärkein valintaperuste on ylioppilastutkintotodistus, jonka perusteella valitaan 70 ihmistä (47 ensikertalaista). Toinen peruste on avoimen väylä, joista Tampereella opiskelleita valitaan 10 henkilöä ja muussa suomalaisessa yliopistossa opiskelleita samoin10 henkilöä. Lisäksi muita yliopistoaineita suorittaneita valitaan viisi henkilöä. Pääsykokeen kautta pääsee 5 henkilöä ja MAOL-kilpailun perusteella valitaan muutama.

Pitkä matematiikka on tärkein aine yo-valinnassa, mutta myös äidinkielellä on merkitystä.

Opiskeluusi vaikuttavat

  • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopiston kampuksella. Opiskeluympäristö stimuloi opiskeluasi ja yhteisön tieteellinen konteksti herättää tiedonjanosi. Olet opiskelija yliopisto-opiskelijoiden joukossa. Täällä on helpointa suorittaa avoimen yliopiston opintoja. Meidän ruokalamme on sama kuin muilla opiskelijoilla.
  • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi, vertaisoppimista unohtamatta.

Opettaja

Mikko Korhonen

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9. Joululoma alkaa 20.12.2019 ja päättyy 2.1.2020.
 
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen. Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja tavata opettajia.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja elokuun loppuun saakka.

Voit hakea usealle linjalle ja päättää itse minkä valitset, jos tulet valituksi useammalle kuin yhdelle linjalle.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Voit tulla valituksi jo ennen korkeakoulujen pääsykoetuloksia. Tässä tapauksessa voit perua opiskelupaikkasi kuluitta.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.