Kansanopisto Tampereen yliopistokampuksella

Voionmaan opisto yhdistyi vuoden 2016 alussa Kiljavan opiston kanssa ja muutti nimekseen Voionmaan koulutuskeskus. Molempia ylläpitää Palkansaajien koulutussäätiö.

Yhdistymisestä huolimatta Voionmaalla jatketaan viestintään ja taiteeseen erikoistuneena opinahjona. Koulutuskeskus sijaitsee Tampereen yliopiston TietoPinni -rakennukseessa.

Lukuvuoden mittainen kansanopistokoulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä ja kestää kesäkuun alkuun.

Kansanopistokoulutus on keskittynyt media-alaan 1990-luvun alussa ja koulutussisältö on muuttunut ja muuttuu median muutosten mukana. Voionmaan elokuvakoulu jakaantuu elokuva- ja tv-työn, dokumenttityön ja elokuvanäyttelijätyön linjoihin. Valokuvauskoulutus keskittyy valokuvaajan ammatin eri puoliin: kuvajournalismi, dokumenttikuvaus, taide-, studio- ja luontokuvaus. Journalistikoulutuksessa opiskelija voi valita kirjoittavan toimittajan tai radio, tv ja nettitoimittajan suuntautumisen. Kansanopistokoulutus ei valmista ammattiin, mutta suoritetuista opintoviikoista saa todistuksen. Uutena aloitettiin psykologian linja elokuussa 2016.

Voionmaalla on kansanopistokoulutuksen lisäksi ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta audiovisuaalisessa viestinnässä ja valokuvauksessa. Opinnot kestävät 16-18 kuukautta ja niiden aikana ja päätteeksi suoritetaan ammattitutkintoon vaadittavat tutkintotilaisuudet. Opiskelijat saavat todistuksen ammattitutkinnon suorittamisesta.

Perinteisen kansanopistokoulutuksen lisäksi Voionmaa tarjoaa myös lyhytkestoisia kursseja viestinnän alalta erilaisille ryhmille. Kurssit räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan. Kurssitoimintaan käytetään omia opettajia ja ulkopuolisia kouluttajia. Kurssien tilaajina toimivat yritykset sekä kansalaisjärjestöt. Kurssien aikataulu, laajuus ja sisältö suunnitellaan tilaajan tarpeen mukaiseksi.

Voionmaan koulutuskeskus  myy myös osaamistaan esimerkiksi internet-sivujen teko, musiikkivideot, erilaiset kuvauspalvelut jne.

Tilat

Voionmaan koulutuskeskus sijaitsee Tampereen yliopiston TietoPinni -rakennuksessa osoitteesessa Kanslerinrinne 1.
Asuntola sijaitsee rauhallisessa lähiössä Annalassa (Karosenkatu 3, Tampere) ja siihen kuuluu kaksi kerrostaloa. Matka yliopistolle on noin 7,5 km ja kaupungin bussi kulkee ovelta ovelle. Katso esittelyvideo.
 

Vuokraamme tiloja koulutuskäyttöön lähinnä viikonloppuisin ja koulun lukuvuoden ulkopuolella.